BBC Earth

Fakta om lyd

Beyond Human
  • Delfiner ser verden gjennom lyd ved å bruke høyfrekvente lyder som mennesker ikke kan høre, kalt ultralyd. Blåhvalen bruker infralyd, lyder med en frekvens som er lavere enn ørene våre kan fange opp.

  • Elefanter er et av de få dyrene på jorden som produserer og hører infralyd med frekvenser under 20Hz.

  • Mennesker kan høre tordenstormer som er 20-30 kilometer unna, men det tenkes at elefanter kan høre tordenstormer som er opp til 500 kilometer unna. Det kan sammenlignes med en person i London som lytter til en storm i Edinburgh.

  • Amerikanske alligatorer produserer lavfrekvente lyder i vannet som får dråpene på ryggen deres til å 'danse' på overflaten. De bruker dette i frierritualer for å tiltrekke seg hunner.

  • Gullmoldvarpen har ingen øyne eller ører, men kan allikevel høre de minste lyder gjennom sanden og finne bitte små termitter opptil 20 meter unna.

  • Coqui-frosken er kanskje ikke så mye større enn en mynt, men de er nesten like høylydte som et trykkluftbor. Opptak av paringsropene til hannene har nådd 95 desibel.

  • Tårnuglen har ikke ytre ører. I stedet fungerer fjærene rundt øynene som en lydkanal som samler og filtrerer lyd. Ørene deres er usymmetriske slik at et øre sitter høyere enn det andre. Dette gjør at de kan oppfatte lyd både ovenfra og nedenfra, og ikke bare på et horisontalt plan.

  • Jo eldre vi blir, jo færre høye frekvenser er vi i stand til å høre. Den menneskelige hørselsvidden er vanligvis mellom 20-20 000 Hz. Flygende ekorn produserer ultrasoniske rop på 50 000 Hz, som er utenfor vår hørselsvidde. Spøkelsesaper kan produsere lyder opp til 70 000 Hz. Løvgresshopper kan produsere lyder på 150 000 Hz. Men den ultrasoniske pulsen til flaggermus kan nå 200 000 Hz, noe som skaper et visuelt bilde i totalt mørke gjennom lyd.