BBC Earth

Intervju med Mike Gunton, produsent

Mike Gunton, Executive Producer

Hva er ideen bak "Life Story"?

Utgangspunktet er at den beste historien i naturen er reisen alle dyrene foretar – fra øyeblikket de er født til øyeblikket hvor de prøver å nå sitt ultimate, biologiske må, som er å produsere neste generasjon. Det er like mange måter å foreta denne reisen på som det er dyrearter på planeten.

"Life Story" ser på de ulike måtene dyre prøver å gjøre denne reisen på gjennom livet. Det er delt opp i livsløp, hvor hvert stadium er et avgjørende punkt i dyrets liv.

Så du har utfordringene når du er født, når du vokser opp, når du prøver å finne et sted å bo og et sted hvor du kan være trygg; neste utfordringe er å prøve å etablere din plass i samfunnet, maktkampene du må ha for å bli et suksessfylt og forhåpentligvis mektig medlem av samfunnet ditt; deretter er det utfordringene med å finne en partner; og den siste utfordringen er å lykkes i å lage avkom og passe på at de overlever. Da er de tilbake til det første stadiet og sirkelen er fullført

Hva er nytt med serien?

Dette er første gangen vi har fortalt en så fullstendig historie. Det er et nydelig knippe av fortellinger innenfor serien – hver individuelle historie kunne stått alene – og innenfor hvert program er det en større fortelling om hvordan man kommer seg gjennom livsstadiet, og serien som helhet er hele livshistorien, selve broen. Det er utrolig tilfredsstillende for en dyrelivsserie, fordi noen ganger er den større fortellingen vanskeligere å få frem, noe jeg tror vi har fått til her.

Vi har også prøvd å gjøre kamera mindre statisk enn det som er tradisjonelt. Ofte observerer kamera det som skjer: Vi har prøvd å få kamera inn sammen med dyrene, slik at når de beveger seg beveger vi oss sammen med dem. Vi har tatt gyrostabiliserte kameraer til et nytt nivå håper jeg, hvor vi noen ganger bruker det håndholdt, noen ganger på helikopter og noen ganger på kjøretøy.

Ett eksempel er en gepardjakt hvor det var noen unge geparder som hadde fanget en impala for første gang. I stedet for å filme det fra en avstand på 100 m med telelinse hadde vi en kameramann som kjente disse gepardene og som akklimatiserte dem til hans nærvær. De tolererte at han var i nærheten. Så da denne jakten kom kunne vi bruke håndholdt kamera og være midt i situasjonen. Forskjellen er som å filme en boksekamp fra helt bakerst i lokalet til å filme i selve ringen. Det har aldri blitt gjort før i en naturdokumentar som dette.

Hvilke tekniske nyvinninger har dere benyttet dere av?

Dette er den første serien vi har laget med ultra høydefinisjon, eller 4K. Det betyr en rekke med ting: Kvaliteten på bildene er mye, mye høyere fordi du får fire ganger så mye informajson. Selv om vi ikke sender programmet i 4K ser et 4K-bilde mye bedre ut på en HD-TV, det er mye mer detaljert.

Og den detaljen er ikke bare for gøy – det fører deg faktisk nærmere og mer inn i dyrenes verden, fordi mye av dette dreier seg om å se livene til disse dyrene på ansiktet og i øynene deres. Dette nye detaljnivået formidler virkelig dette.

Hvor mye arbeid går med til å lage en serie som dette?

Når vi er ferdige vil det ha tatt nesten fire år med arbeid. Det er typisk cirka 2,000 dager i feltet for et prosjekt som dette, og i tillegg cirka 100 dager til separate ekspedisjoner.

Vi er et team på 18 stykk, men det er kun produksjonsenheten vår. Det inkluderer ikke dusinet med filmfotografer som har vært involvert og i tillegg er det alle assistentene i feltet og alle vitenskapsmennene som hjelper oss med originalhistorier. Jeg vil anta at om lag 1,000 personer har vært involvert i denne serien, enten direkte eller indirekte.

Hvordan oppdager dere disse nye tingene som ikke har blitt filmet før?

Noen ganger er det rett og slett tilfeldigheter. Enkelte ganger er vi i feltet og så skjer det noe uvanlig som vi fanger opp. Men egentlig er vi veldig fokuserte. Vi går for spesifikke historier. Det som typisk skjer er at vi finner noe i naturvitenskapslitteraturen som gir oss et spor til hvilke områder folk jobber med. Så tar vi en telefon og spør, “hva har du funnet som gjør deg giret?”. Så bruker vi det som utgangspunkt og jobber sammen frem mot filmingen.

Noen ganger er det ting som vitenskapsfolkene ikke har registrert. Det er folk i feltet, fotografer, guider, folk som ser ting som bare de vet om, som gir oss informasjon og som gjør at vi drar og jobber med dem. Så er vi også selv naturalister og vi lagrer stadig ting i hodene våre som vi har sett og prøver å bruke dem i fremtidige programmer.

Hva betyr det for deg å ha David Attenborough med på prosjektet?

Først av alt, å ha David involvert betyr at dette definitivt er en ting. Davids engasjement kommer med en følelse av betydning – han er nesten et merke på autoritet og viktighet. Han gjør bare de store tingene. For det andre så elsker han fantastiske dyr og deres oppførsel.

Da jeg spurte ham om han kunne tenke seg å være involvert, sa han "jeg ville blitt sint hvis noen andre gjorde dette". Han blir så gira av nye ting som folk ikke har sett før. Det skaper fremdrift hos oss. Det er ingenting som å levere noe og få hans godkjennelse. Det første jeg noensinne gjorde for BBC var å jobbe med ham på "The Trials of Life", og på mange måter er "Life Story" en moderne iterasjon av den historien. Det er utrolig fint å kunne komme tilbake og gjøre det igjen sammen med ham, men å ta det til et nytt nivå.