BBC Earth

Haier til salgs

Jennie Hammond, produsent

Shark

Etter flere måneder med filming av haier i sitt eget element, var det et sjokk å se dem ligge på rekke på et taiwansk fiskemarked. Her er de ikke intelligente, karismatiske dyr, de er bare kjøtt.

I løpet av 10 dager på markedet så vi 18 ulike arter hai. Noen båter brakte inn en hai her og der som ved et uhell hadde blitt fanget sammen med all annen fisk, andre jaktet spesifikt på dem. Ett mannskap lastet av over 80 haier, alle fanget i løpet av bare en uke på sjøen. Og dette var lavsesong for haifiske. Tyfoner truet under oppholdet vårt, og flere båter holdt seg tett på land.

Mesteparten av lokalbefolkningen var likegyldige til at vi filmet. Vi var bare nok en del av kaoset på markedet! Men noen var mer mistenksomme og forsiktige, og ville ikke la oss filme markedbordene deres. Presset på å stoppe haifiske er en betent sak i Taiwan. Noen anser det som en kulturell rett; haier er en normal del av den lokale kosten, og vi fant hai på menyen flere steder hvor vi spiste. Men vi så også andre, mindre tegn til håp.

På fiskemarkedet var det plakater som advarte fiskerne om at visse haisorter er truede og at fangst betyr bot. Og Taiwan var det første landet i Asia som forbød fjerning av haifinner.

Å filme døde haier var ikke særlig gøy, men det viser hva haiene har å kjempe mot.