BBC Earth

Episode 4 – Makt

Video

Episode 4 – MaktEpisode 4 – Makt

Når dyrene tar steget inn i voksenlivet, må de kjempe for å oppnå maktposisjoner i sin egen verden. Med makt kommer den beste tilgangen til mat og vann, i tillegg til sjansen for å sikre seg en make.