BBC Earth

Episode 3 – Hjem

Video

Episode 3 – HjemEpisode 3 – Hjem

Alle dyr må finne noe de kan kalle et hjem – en plass som skaffer det nødvendigste i livet, ly fra naturkreftene og beskyttelse fra fiender. Men for eremittkrepsen er det stor husmangel.